Translate100.com > Nätöversättare


TRANSLATE100.COM - samtidig översättning till 99 språk med exempel på användning av ord i sammanhang. Vår översättare använder maskinöversättningsteknik. Översättningen genereras baserat på statistiska modeller vars parametrar härrör från analysen av tvåspråkiga textkorpor. Ytterligare regler används för att förbättra översättningskvaliteten. För högkvalitativ översättning, använd skiljetecken och undvik att blanda flera språk i källtexten.
Populära online översättning destinationer: